Vážení spoluobčané

    Volba pro město vstupuje ve Velkém Meziříčí do druhého volebního období.  Našim cílem byla a je aktivní práce v komunální politice. Díky Vaší podpoře se naši zástupci mohli aktivně zapojit do veřejného dění ve Velkém Meziříčí. Že to s prací pro občany města myslíme vážně, jsme ukázali nejen prací našich zastupitelů, ale i aktivním zapojením dalších členů do výborů a komisí, které jsou iniciativní a poradní orgány vedení města.

    Povedlo se zahájit a realizovat akce, které pomohou všem občanům k tomu, aby se cítili bezpečně a spokojeně. Mezi nejvýznamnější projekty, které byly financovány z prostředků města Velkého Meziříčí nebo ve spolupráci s dalšími institucemi, včetně zařazení fondů EU patří: rekonstrukce kanalizačních sběračů a nová technologie čistírny odpadních vod Velké Meziříčí, protipovodňová opatření, oprava silnice č. 602, kruhové objezdy a rozšíření parkovacích míst. Dokončení areálu Technických služeb přineslo rozšíření kapacity a služeb pro občany. Nemalé finanční prostředky šly na opravy a zateplení mateřských a základních škol. Došlo také na výstavby a rekonstrukce sportovišť včetně míst pro volnočasové aktivity. Pro kulturu bylo důležité zahájení rekonstrukce kulturního střediska Jupiter club, včetně digitalizace kina. Zajímavým doplněním byly kulturní a společenské akce. Dalším pozitivem bylo zpětné získání části pozemků v centru města, které by v budoucnu měly sloužit k rozvoji historického jádra města.

   Ne všechny akce se však setkaly s podporou většiny obyvatel. Některé nebyly dostatečně připravené, a tak se v průběhu realizace objevily komplikace a s tím spojený narůst výdajů. Bude úkolem nového vedení města si z tohoto vzít ponaučení, provést důkladnou analýzu a do plánování velkých investičních akcí zapojit více odborníků i veřejnost. Významným prvkem v této oblasti by měla být možnost vyhlášení místního referenda u akcí, které svým objemem zasáhnou do více volebních období. Jako první se nabízí plánovaná rekonstrukce náměstí.